Till Bäckström Anläggning

Vi är mark- och anläggningsföretaget som specialiserat oss på infrastruktur, hus och energi på Stockholms- och Uppsalamarknaden. Vår styrka ligger i att vi i inom Bäckströmgruppen har allt kunnande och samtliga maskin- och produktionsresurser för att kunna hantera komplicerade och tekniskt utmanande projekt och lösningar inom hus, infrastruktur och energi.

Till Bäckström Stockholm

Vi tar ansvaret för dina transport- och produktionsresurser för allt inom bygg-, mark- och anläggning. Vi täcker in hela marknadsbehovet från grävmaskiner, hjullastare, kran- och lastbilar till dumprar och sorteringsverk. Våra välutbildade och erfarna förare och underhållstekniker ser till att hela projektet och alla markarbeten genomförs enligt dina krav och önskemål.

Kort om Bäckström

Bäckström är ett av bygg-, transport och anläggningsbranschens starkaste varumärken.

Hela vår affärsportfölj täcker in marknadens samtliga behov från produktions- och transportresurser till mark- och anläggningsarbeten inom infrastruktur, hus, industri och energi.

Vår erfarenhet, vårt kunnande och våra maskinresurser har vi byggt upp under 20 år och dessa erbjuder vi dig nu genom våra två systerföretag Bäckström Stockholm och Bäckström Anläggning. Men alla arbetar vi under varumärket Bäckström. 

 

 

Kontakta oss                        

Besöksadress: 

Bäckström Anläggning AB
Västberga Alle 36A, 126 30

Fyrisborgsgatan 2
754 50 Uppsala

Tel: 08-556 621 31
Fax: 08-86 01 22